Klestil tým - Cestománie
Cestománie
Pan Klestil neskuteènì rád cestuje - a tady vidíte, kde všude už nebyl. koláž - Klestil Tým
Sluníčko - tak trochu symbol pana Klestila