Pøežití v Oboøe 2005
zátiší s pecí, lavičkou a nezbytnými proprietami pravěkého lovce pravěký lovec Luky připravuje něco dobrého na zub bude hezky, dětičky (Aleš) se hrajou bude opravdu hezky, dětičky (Rybíz) staví hráze na potůčku uzení špeku na ukázkové trojnožce nečuč Rybíz a koukej foukat, a? to nevyhasne (Luky) touhle škvírkou nesmí žádný kouř utéci nasázíme chleba... (o dvě hodiny později)... a vytáhneme chleba Aleši, co to tam zase motáš!!! Nech si poradit, já už zubříka stavěla snad milionkrát (Vendy) pravěké zátiší kdesi v hlubokých oborskách lesích žhnoucí pec s nežhnoucí trojnožkou zasvěcování Aleše do tajů Klestilova kultu vaříme vaříme a lítal jsem jako pták... (Rybíz) kolem ohně se činorodě pracoalo, jak ostatně bývá u našich ohňů dobrým zvykem nejen chléb náš vezdejší ve zdejší peci vytvořen býti může další trojnožka se žhnoucím ohněm homeless party??? a pak jsem ve svitu ohně tajemnou tvář
Sluníeko - tak trochu symbol pana Klestila