Pøežití v Oboøe 2006
Sluníeko - tak trochu symbol pana Klestila