Desatero Klause Klestila

  1. Klestil.

  2. Klestil sobě.

  3. Kdo Klestí, má za tři.

  4. Klestil vždy a všude, Klestil při tobě stát bude.

  5. Nepoklestíš.

  6. Náš Klestil, náš Pán.

  7. Když musíš, tak Klestil.

  8. Klestil vám dává křídla.

  9. Nikdo není Klestil.

  10. I Klestil má své dny

Sluníeko - tak trochu symbol pana Klestila